Pracovný trh, informácie o voľnych pracovných miestach

Kde nájdete stránku – Úradu Práce Prievidza?

Sponzorované odkazy

Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností. Webstránka www.upsvar-pd.sk nieje rozpočtová organizácia štátu a nieje svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ani nemá s uvedenými žiadnu spojitosť.

Sponzorované odkazy

Upsvar-pd.sk slúži na poskytovanie informácií z oblasti pracovného trhu. Predovšetkým prehľad inzercie s ponukami práce. Nevykonávame služby zamestnanosti Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Okruh informácii ktoré môžete nájsť na tejto stránke:

  • informácie o pracovnom trhu, informácie uchádzačom o zamestnanie
  • informácie z oblasti sociálnych vecí

Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností. Hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v Slovenskej republike a v rámci EU. Úrad práce informuje o situácii na trhu práce v SR a zároveň o podmienkach zamestnania v zahraničí a tiež o možnostiach ďaľšieho vzdelania a rekvalifikácie. Stránku úradu práce mesta Prievidza nájdete tu. Dúfame, že na naších stránkach nájdete potrebné informácie.

Služby zamestnanosti
Služby zamestnanosti sú systémom inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.

Inštitúcie

Na území Slovenskej republiky poskytujú služby zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tieto štátne organizácie:

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny